Integritetspolicy för Projektledarbyrån

Som företag måste vi ibland registrera personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till våra kunder. För att du ska känna dig trygg som kund hos oss vill vi i denna policy förklara hur vi samlar in och använder dina och andras personuppgifter. Vi vill också informera om dina rättigheter när det gäller hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ansvarig för personuppgifter


Personuppgiftsansvarig är Projektledarbyrån i Sverige AB, org.nr 556989-7464.

Adress: Kaserngården 4, 790 40  FALUN. Webbplats: projektledarbyran.se

Vår behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss.

# Kund

Som kund behöver vi vissa personuppgifter för att kunna hantera dina uppdrag d v s fullgöra vårt avtal gentemot dig. Därför sparas följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

# E-post

Vid korrespondens via e-post sparas din e-postadress samt mail och bilagor. Dessa uppgifter sparas i upp till 2 år efter avslutad konversation.

Dessa uppgifter sparas för vårt intresse av att kunna ge våra kunder så bra service som möjligt.

# Kundföretag


Kontaktuppgifter till våra kontaktpersoner hos kunder och leverantörer sparas för att kunna upprätthålla våra affärskontakter. De personuppgifter som hanteras är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Dessa uppgifter sparas så länge som vi har en affärsmässig kontakt med respektive person.

Hur vi samlar in personuppgifterna

Vi samlar i första hand in uppgifterna direkt från dig.

Ibland behöver vi ta in uppgifter från tredje part, t ex kreditupplysning samt adressuppgifter från offentliga register om du väljer att betala mot faktura.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte med oss av personuppgifter till andra om det inte krävs för att avtalet mellan oss och dig som kund ska fullföljas.

Vid upprepade påminnelser om obetald faktura anlitar vi ett inkassobolag som då behöver ta del av de personuppgifter som krävs för att gå vidare med ärendet.

Enligt lag är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket) vid misstanke om brott.

Lagring och säkerhet

Alla personuppgifter som vi samlat in lagras i IT-system och servrar som finns inom EU/EES. I första hand använder vi oss av svenska servrar. Både vi och våra IT-leverantörer arbetar kontinuerligt med att skydda våra system från intrång.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Rätt till registerutdrag.
  Om du vill veta vilka personuppgifter som vi har sparat om just dig kan du begära ut ett registerutdrag från oss.
 • Rätt till rättelse
  Om du upptäcker att uppgifterna är felaktiga kan du begära att vi rättar dem.
 • Rätt till radering
  Du kan begära att vi ska radera de uppgifter vi har om dig om de inte behövs för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen).
 • Rätt till begränsning
  Om du t ex bestrider att personuppgifterna är korrekta, har invändning mot en påstådd intresseavvägning eller anser att vår behandling är olaglig kan du begära begränsning av hur uppgifterna används under tiden som utredningen pågår.
 • Rätt till dataportabilitet

Du kan begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat format från oss för att kunna använda dem på annat håll.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på info@projektledarbyran.se eller skicka ett brev till Projektledarbyrån, Kaserngården 4, 791 40 FALUN

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för att dataskyddsförordningen GDPR efterlevs. Om du anser att vi eller något annat företag brustit i vår hantering av personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen.

 

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25