Project Description

Kund: Borlänge kommun

Projektbeskrivning: Ny läktare, kiosker och entré samt ombyggnad omklädningsrum Domnarvsvallen, Borlänge

Uppdrag: Projektledning, kontrollansvarig enligt PBL, besiktning el