120522 projektledarbyrån foto henrik hansson

Vi hjälper våra kunder att bygga hus, vägar och anläggningar

Vi på Projektledarbyrån har lång erfarenhet i främst bygg- och anläggningsbranschen. Kompetensen är grundad på erfarenheter från de flesta roller såsom ledare, entreprenör, beställare, projektör och skadereglerare. Vi har genomgått de utbildningar och har de certifikat som är nödvändiga för vårt tjänsteutbud.

VI HJÄLPER DIG MED

column3-image1Asset Finance

column2-image1Tax Litigation

column3-image1Financial Services

column2-image1Aviation

column3-image1Aquisitions

column2-image1Technology

HAVE QUESTIONS ABOUT A JUDICIAL ISSUE? ASK OUR EXPERTS.

Ask An Expert

PROJEKT

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY