Project Description

Kund: Kommunfastigheter, Borlänge kommun

Projekt: Nybyggnad Torsångs skola